SZTE Contenta

A Szegedi Tudományegyetem repozitóriumainak közös honlapja

Az SZTE, hasonlóan az európai és tengerentúli egyetemekhez és kutatóintézetekhez és a magyar felsőoktatás és az akadémiai szféra meghatározó intézményeihez egyetemi repozitórium-szolgáltatás kialakításába kezdett.

Egyetemünkön a Klebelsberg Könyvtár látja el ezt a feladatot, létrehozva egy olyan „Contenta“ nevű digitális archívumot, amely teljes szövegében (ill. teljes képi vagy mozgóképi, ill. hangi mivoltában) képes tárolni, indexelni az oktató- és kutatómunka során keletkezett és megőrzésre érdemesnek tartott dokumentumokat, valamint tartalmazza a Klebelsberg Könyvtár digitalizálási programjai során keletkezett hasonló tartalmakat is.

A „Contenta“ valójában nem egy repozitórium, hanem tematikusan elkülönülő repozitóriumok – akár közösen is kereshető – sorozata. Az általunk választott megoldás lehetővé teszi, hogy a tartalmi, visszakeresési és autorizációs igényekhez jobban tudjunk alkalmazkodni.

Közös kereső
Keresőfelület, melyen az SZTE Egyetemi Kiadványok, az SZTE UnivHistória és az SZTE Miscellanea repozitóriumokban egyidejűleg lehet keresni.
 
SZTE Diplomamunka Repozitórium
A Szegedi Tudományegyetemen született diplomamunkák kereshető adatbázisa.
(A szövegek csak helyben, a Klebelsberg Könyvtárban olvashatóak.)
 
SZTE Doktori Repozitórium
A Szegedi Tudományegyetemen született PhD-disszertációk kereshető adatbázisa.
 
SZTE Egyetemi Kiadványok
A Szegedi Tudományegyetemhez és jogelődjeihez köthető tudományos és szépirodalmi kiadványok adatbázisa.
 
SZTE Miscellanea
Digitálisan elérhető periodikák kincsestára.
 
SZTE Publicatio Repozitórium
A Szegedi Tudományegyetemen folyó tudományos és művészeti tevékenység eredményeképpen született művek teljes szövegű adatbázisa.
 
SZTE Szenátusi Repozitórium
A Szegedi Tudományegyetem Szenátus dokumentumainak kereshető adatbázisa. (Csak az Egyetem belső hálózatán használható.)
 
SZTE UnivHistória
A Szegedi Tudományegyetemhez és jogelődjeihez köthető egyetemtörténeti jelentőségű kiadványok adatbázisa.
 
DélmagyArchív
A Délmagyarország című napilap archívuma.
 
Tiszatáj
A Tiszatáj archívuma.
 

Repozitóriumaink szakszerűen feltárják a feltöltött dokumentumokat, sokszor összekapcsolják a bennük szereplő dokumentumokat és a meglévő adatbázisokat is, és módot adnak arra, hogy tartalmukat a különféle – elsősorban – európai repozitórium indexelő rendszerek hatékonyabban bekapcsolják a világ tudományos vérkeringésébe.

A „Contenta“ egyik fontos feladata, hogy a jogszabályban is rögzített dokumentumarchiválási kötelezettségeinket (disszertáció, szakdolgozat stb.) kiszolgálja, valamint, hogy az Egyetemen keletkezett vagy a kutatómunkával és oktatással kapcsolatos kiadványok, dokumentumok, publikációk, pre- és postprintek, disszertációk és dolgozatok stb. központi vagy egyéni feltöltését, szakszerű indexelését, szolgáltatását és archiválását is megoldja.

Kérjük, anyagai feltöltésével, a repozitórium használatával és használtatásával, valamint kritikai megjegyzésével támogassa munkánkat!

Technikai vagy tartalmi segítséget repozitóriumainkkal kapcsolatban a következő címen kérhet:
contenta AT bibl.u-szeged.hu